Hobi Devreleri

Zamanlayıcı kullanarak Yağmur Alarmı

NE555 Zamanlayıcı entegresi kullanarak Yağmur alarm devresi yapacağız. Bu devreyi yağmur sensörü, su taşma sensörü, su temas sensörü veya su seviye sensörü olarak kullanılabilmektedir. Bu devre normal suyun bir miktar elektrik iletebileceği ilkesini kullanmaktadır.

Gerekli Bileşenler
  • NE555 Zamanlayıcı IC – 1
  • Buzzer – 1
  • BC547 Transistör – 1
  • Direnç 100KΩ – 2
  • Direnç 10KΩ – 1
  • Direnç 1KΩ – 1
  • Kondansatör 10μF – 1
  • Kapasitör 0.01μF – 1
  • Batarya 9V – 1
Devre şeması
NE555 Yağmur Sensörü Devre Şeması
NE555 Yağmur Sensörü Devre Şeması

Bu devrenin kalbi, kararsız bir multivibratör olarak bağlanmış bir 555 Zamanlayıcı‘dır . Eğer 8 Yukarıda görebileceğiniz gibi inci 555 pimi (VCC) arz ve 1 pozitif bağlanır st pim (GND) negatif bağlanır. 555 zamanlayıcının 3 ed pinine (çıkışı) bir buzzer bağlanır , böylece 555’in çıkışına bağlı olarak ses üretilir. Rezistörler R3, R4 ve kapasitör C1, 555 tarafından üretilen salınımların zaman periyodunu belirler. Yüksek frekanslı gürültüleri önlemek için 5. pime bağlı . BC547 transistörü,kolektörü doğrudan VCC’ye bağlı olan bir anahtar olarak bağlanır. R2, yayıcı dirençtir ve Rl, transistör Ql’in temel direncidir.

Çalışma

Yukarıda açıklandığı gibi, NE555 zamanlayıcısı kararsız bir multivibratör olarak bağlanır. . 555 çıkış frekansı aşağıdaki denklemde verilmektedir.

  • Çıkış Frekansı = 1.44 / ((R3 + 2xR4) * C1) = 1.44 / ((1K + 2x100K) x10μF) = 0.72Hz

Buzzer, NE555 zamanlayıcının çıkışına bağlandığından, 555’in çıkışı YÜKSEK olduğunda AÇIK olur ve 555’in çıkışı LOW olduğunda KAPALI olur. Böylece NE555 astable çalıştığında, ona bağlı olan zil, 0,72Hz aralığında bip sesleri çıkarır. 555 çalışması RESET piminin (4 durumu ile kontrol edilir inci transistör BC547 bağlanan pim). 555 Timer, yalnızca RESET pimi YÜKSEK olduğunda çıkış üretir.

BC547 transistörü Q1 anahtar olarak bağlanmıştır. Transistör AÇIK olduğunda, kollektörden emitere akım iletir, böylece R2’deki voltaj YÜKSEK olur. Ancak transistör KAPALI olduğunda, kolektörden emittere akım iletmez, bu nedenle R2’deki voltaj DÜŞÜK olacaktır. Her iki yağmur sensörü terminali ile suya dokunulduğunda akım, transistör tabanına akım sınırlayıcı temel direnç R1 üzerinden akacaktır. Bu transistörü AÇIK konuma getirir ve iletir. Bu RESET pimini 555 HIGH yapacak ve salınımları başlatacak.

Not 1: Transistör tabanı rezistörü R1’i değiştirerek bu devrenin hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

Not 2: Yukarıdaki denkleme göre R3, R4 veya C1’i değiştirerek sesli ikaz sesi frekansını değiştirebilirsiniz.

PCB
NE555 Yağmur Sensörü PCB
NE555 Yağmur Sensörü PCB
Sensör PCB' si
Sensör PCB’ si
NE555 Yağmur Sensörü Bitmiş Hali
NE555 Yağmur Sensörü Bitmiş Hali

Bu makale buradan çevrilmiştir.

Related posts

Mantık Kapıları Gösteri Kiti

Ömer Ersin

IC 4017 ve IC 555 Kullanan Otomatik Okul Zil Sistemi

Ömer Ersin

Taşınabilir UART Veri Alıcısı / Test Cihazı

Ömer Ersin