Arduino Elektronik Örnekler ve Projeler

Yüksek Hız Ölçümü ve Tespiti İçin Akıllı Radar Sistemi

Doppler Radar;

Araçların ve nesnelerin hızlarını tespit etmek, genellikle araştırma ve veri toplama amaçlarıyla veya kazaları önlemek için yollarda ve otoyollarda hız sınırlarını belirlemek için gereklidir. Bu tür görevler için, Doppler efektini kullanan hızlı hareket eden bir nesnenin hızını kablosuz olarak ölçen güvenilir bir çözüm geliştirilebilir . Bir nesneden (kaynak) dalga üretimi/iletimi ve o dalganın alınması/algılanması (izleyici veya gözlemci) arasındaki değişen mesafenin neden olduğu bir dalganın frekansı ve dalga boyundaki değişiklikle ilgilidir .

Yazarın Yüksek Hız Ölçümü ve Tespiti İçin Akıllı Radar Sistemi Prototipi
Yüksek Hız Ölçümü ve Tespiti İçin Akıllı Radar Sistemi Prototipi

Bugünkü projede, mikrodalga sinyallerinin iletimi ve alımı yardımıyla hızı ölçmek için Doppler etkisine dayalı akıllı bir radar sistemi oluşturmayı öğreneceksiniz.

Malzeme Listesi 
Malzeme Listesi
Malzeme Listesi
kodlama 

İlk olarak, frekans darbesini ölçmek ve sinyal dalgalarını tespit etmek için AnalogFrequency kitaplığını kurun (bu daha sonra nesne hızına dönüşecektir). Ardından, metin simgelerini görüntülemek için OLED ekran modülünün arabirimi için U8g2 kitaplığını kurun.

Frekans kitaplığını kurduktan sonra, onu koda ekleyin ve ardından radar sensörü için pin numaralarını tanımlayın. Şimdi kurulum işlevinde, 9600 baud hızına sahip seri bağlantı noktasının kodunu ekleyin. 

Ardından, dalga frekansını Doppler etkisine göre güncelleyecek, onu hareketli nesnenin hızına dönüştürecek ve değerini seri bağlantı noktasına gönderecek bir döngü oluşturun. Frekanstan hıza dönüştürme, verilen formüller kullanılarak yapılır:

  • Hız (kmph) = Frekans/19.49
  • Hız (mph) = Frekans/31.36

Frekansı hıza çevirdikten sonra değerleri OLED ekranında görüntülemek için aşağıdaki kodu (aşağıda gösterilen) yazın.

Kod1
Kod1
Kod2
Kod2
Bağlantı 

HB 100 mikrodalga radarını bağlantı şemasına göre Arduino’ya bağlayın.

Arduino HB 100 Radar Ön Yükseltici
5VVCC
GNDGND
A1 IF (sinyal çıkış pimi)
Şekil 3: Yüksek Hız Ölçümü ve Tespiti için Akıllı Radar Sistemi Bağlantısı
Şekil 3: Yüksek Hız Ölçümü ve Tespiti için Akıllı Radar Sistemi Bağlantısı
Sensör Bağlantısı
Sensör Bağlantısı
Prototip
Prototip

Şimdi kodu Arduino’ya yükleyin ve çalıştırın. Şimdi kodu Arduino’ya yükleyin ve çalıştırın. Arduino ve ilgili bileşenlerin HB100 mikrodalga Doppler radarına göre yanal bir hareketi meydana geldiğinde, ortaya çıkan Doppler etkisi, hareketi gerçek zamanlı olarak algılamaya yardımcı olur.

Tebrikler!! Sadece insanları ve diğer nesneleri algılamakla kalmayıp aynı zamanda hızlarını gerçek zamanlı olarak ölçen Doppler efekti tabanlı bir akıllı radar sistemi yaptınız. 

Bu makale buradan çevrilmiştir.

Related posts

Darbe Genişliği Modülasyonu Kullanarak DC Motorun Hız Kontrolü

Ömer Ersin

Arduino ile tehlike anında cep telefonumuzdan arama veya mesaj gönderimi.

Ömer Ersin

HVDC Güç Kaynağı Tasarımı

Ömer Ersin