Elektrik Güvenilirlik Endeksleri

Yüke Dayalı Kesinti Endeksleri

  1. ASIFI : (Average system interruption frequency index)
    Türkçesi : Ortalama sistem kesinti sıklığı endeksi

Bu endeksin hesaplanması, etkilenen müşteriden ziyade yüke dayanmaktadır. ASIFI bazen göreceli olarak az sayıda müşteriye hizmet veren ve daha çok yük yoğunluğuna sahip, özellikle endüstriyel / ticari müşterilere hizmet veren bölgelerdeki dağıtım performansını ölçmek için kullanılır.

Teorik olarak, homojen yük dağılımına sahip bir sistemde, ASIFI, SAIFI ile aynı olacaktır. Matematiksel olarak, bu Denklem (15) ‘te verilmiştir.

Denklem 15

Dizini hesaplamak için Denklemi (16) kullanın.

Denklem 16

2. ASIDI : (Average system interruption duration index)
Türkçesi : Ortalama sistem kesinti süresi endeksi

Bu endeksin hesaplanması, etkilenen müşteriden ziyade yüke dayanmaktadır. Kullanımı, kısıtlamaları ve felsefesi ASIFI tanımında belirtilmiştir.

Matematiksel olarak, bu Denklem (17) ‘de verilmiştir.

Denklem 17

Dizini hesaplamak için, Denklemi (18) kullanın.

Denklem 18

Kaynak : IEEE

Related posts

Sürekli Kesinti Endeksleri

Ömer Ersin

Elektrik Tarihi | Elektrik Zaman Çizelgesi Tarihi

Ömer Ersin

Kesiciler, Kesici Nedir ? Tarihçesi

Ömer Ersin