Haberler

Biyokütle : Yeni Potansiyel Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Biyokütle, yenilenebilir, sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağı olarak araştırmacıların artan ilgisini çekiyor. Gazlaştırma, sıvılaştırma ve piroliz gibi termokimyasal yöntemlerle biyo-yağa dönüştürülebilir ve yakıt, kimyasal ve biyomalzeme üretmek için kullanılabilir.

Biyokütle

Çin’deki Heilongjiang Tarım Makinaları Bilimleri Akademisi’nden araştırmacılar, fındık kabuğu pirolizinden 400 santigrat derece ile 1.000 C arasında üretilen biyo-yağdaki odun sirkesi ve katran fraksiyonunun fizikokimyasal özellikleri ve antioksidan aktivitesi üzerine çalışmalarını paylaşıyorlar.

Odun sirkesi genellikle tarım alanlarında böcek kovucu, gübre ve bitki büyümesini teşvik edici veya önleyici olarak kullanılır ve koku giderici, ahşap koruyucu ve hayvan yemi katkı maddesi olarak uygulanabilir.

Bu sonuçlardan sonra artık fındık kabuklarından elde edilen odun sirkesi ve katranı, kendi özelliklerine bağlı olarak potansiyel bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak düşünülebilir.

Araştırmacılar, kabukları yaktıktan sonra arta kalan odun sirkesi ve katranının en fazla fenolik maddeyi içerdiğini buldular ve bu da antioksidan özellikler üzerine sonraki araştırmalar için bir temel oluşturdu.

Deneyler tüp fırınlı piroliz reaktöründe gerçekleştirilmiş ve 20 gramlık fındık kabuğu numuneleri önceden kuvars tüpün bekleme alanına yerleştirilmiştir. Hedef sıcaklığa ulaşıldığında ve stabil olduğunda, hammaddeler reaksiyon bölgesine itildi ve 20 dakika ısıtıldı.

Biyokömür, pirolitik kömürün biyokütle ağırlığına oranı olarak belirlendi ve biyo-yağ verimi, kondenserin artan ağırlığı ile hesaplandı.

Biyo-yağın iki fraksiyonunu yeterince ayırmak için sıvı ürün, sekiz dakika boyunca dakikada 3.200 devirde santrifüjlendi ve sulu fraksiyona odun sirkesi adı verildi. Ayrılan katran fraksiyonu, sulu fazın görünümü olmadan 24 saat sabit kaldı.

Odun sirkesi ve katran, sırasıyla kapalı bir tüpte saklandı ve deneysel analiz için 4 C’de bir buzdolabında saklandı ve gaz verimi, birleşik hacimleri dikkate alınarak hesaplandı.

Araştırmacılar, fındık kabuklarından elde edilen biyo-yağdaki odun sirkesi ve katran fraksiyonunun verim ve özellikleri üzerinde piroliz sıcaklığının önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Odun sirkesi, yüksek su konsantrasyonuna bağlı olarak 700°C’de elde edilen ağırlıkça yüzde 31.23’lük maksimum verimle baskın sıvı fraksiyondu.

Bu araştırma , atık fındık kabuğu pirolizinden elde edilen biyo- yağın daha ileri uygulamaları için zemin hazırlamaktadır ve antioksidan aktivitedeki uygulaması genişletilmiştir.

Related posts

Infineon ‘un gözlükler ve baş üstü ekranlar (HUD) için yeni MEMS tarayıcısı

Ömer Ersin

Tesla ‘nın yapay zeka süper bilgisayarı

Ömer Ersin

SF6 Alternatifi, G3, Bir Sonraki Adım Ne Olacak?

Ömer Ersin