Elektrik Güvenilirlik Endeksleri

Sürekli Kesinti Endeksleri

  1. SAIFI (System average interruption frequency index)
    Türkçesi : Sistem Ortalama Kesinti Sıklığı Endeksi;

Bu hesaplama müşterinin ne sıklıkla enerjisinin kesildiğini hesaplamak içindir.
Matematiksel olarak aşağıdaki denklem (Denklem 1 ) kullanıyoruz.

Formül 1

Dizini hesaplamak için aşağıdaki Denklemi (2) kullanın.

Denklem 2

2. SAIDI : (System average interruption duration index)
Türkçesi : Sistem ortalama kesinti süresi endeksi

Bu endeks, önceden tanımlanmış bir süre zarfında ortalama müşteri için toplam kesinti süresini gösterir.(Saat)
Genellikle müşteri dakikalarında veya müşteri kesinti saatlerinde ölçülür. Matematiksel olarak, bu Denklem (3) ‘te verilmiştir.

Denklem 3

Dizini hesaplamak için Denklemi (4) kullanın.

Denklem – 4

3. CAIDI : (Customer average interruption duration index)
Türkçesi : Müşteri ortalama kesinti süresi endeksi

CAIDI hizmeti geri yüklemek için gereken ortalama süreyi temsil eder. Matematiksel olarak, bu Denklem (5) ‘de verilmiştir.

Denklem – 5

Dizini hesaplamak için, Denklem 6’yı kullanın.

Denklem -6 –

4. CTAIDI : (Customer total average interruption duration index)
Türkçesi : Müşteri toplam ortalama kesinti süresi endeksi

Bu endeks raporlama döneminde toplamda kesinti yaşayan müşterilerin güçsüz kaldığı toplam süreyi temsil etmektedir.

Bu endeks CAIDI’nin bir melezidir ve birden fazla kesinti olan müşterilerin sadece bir kez sayılması dışında benzer şekilde hesaplanır. Matematiksel olarak, bu Denklem (7) ‘de verilmiştir.

Denklem – 7-

Dizini hesaplamak için Denklemi (8) kullanın.

Denklem – 8 –

NOT – Kesilen Toplam Müşteri Sayısı hakkında, her müşteri yalnızca bir kez sayılmalıdır.


5. CAIFI : (Customer average interruption frequency index)
Türkçesi : Müşteri ortalama kesinti sıklığı endeksi

Bu endeks, sürekli kesinti yaşayan müşteriler için ortalama kesintisiz kesinti sıklığını vermektedir.

Müşteri, bu hesaplama için kaç kez kesintiye uğradığına bakılmaksızın bir kez sayılır.

Matematiksel olarak, bu Denklem (9) ‘da verilmiştir.

Denklem – 9 –

Dizini hesaplamak için Denklemi (10) kullanın.

Denklem 10

6. ASAI : (Average service availability index)
Türkçesi : Ortalama hizmet kullanılabilirliği endeksi

Ortalama hizmet kullanılabilirliği endeksi, tanımlanmış raporlama döneminde bir müşterinin güç aldığı zaman oranını (genellikle yüzde olarak) gösterir.

Matematiksel olarak, bu Denklem (11) ‘de verilmiştir.

Denklem 11-

Dizini hesaplamak için, Denklemi (12) kullanın.

Denklem 12

NOT – Artık olmayan bir yılda 8760 saat, artık bir yılda 8784 saat vardır.


7 . CEMIn : (Customers experiencing multiple interruptions)
Türkçesi : Birden çok kesinti yaşayan müşteriler

Bu endeks, kesintisiz kesintilerden daha fazlasını yaşayan bireysel müşterilerin, hizmet verilen toplam müşteri sayısına oranını göstermektedir.
Matematiksel olarak, bu Denklem (13) ‘de verilmiştir.

Denklem 13-

Dizini hesaplamak için Denklemi (14) kullanın.

Denklem 14-

NOT – Bu indeks, genellikle bir değerden en yüksek değere yükseltilmiş n değerine sahip olan bir dizi hesaplamada kullanılır.


Kaynak : IEEE

Related posts

Elektrikli Ağır Vasıtalara Güç Verme

Ömer Ersin

Yüke Dayalı Kesinti Endeksleri

Ömer Ersin

Elektrikli Araçlar: Gelecekteki Taşıma Sistemi

Ömer Ersin