Teknik Makaleler

“Seri” ve “Paralel” Devreler nedir?

Devreler ; Sadece bir pil ve bir yük direncinden oluşan devreleri analiz etmek çok basittir, ancak pratik uygulamalarda genellikle bulunmazlar. Genellikle, ikiden fazla bileşenin birbirine bağlandığı devreler buluruz.

Seri ve Paralel Devreler

İkiden fazla devre bileşenini bağlamanın iki temel yolu vardır: seri ve paralel .


Seri Yapılandırma Devresi

İlk olarak, bir seri devre örneği:

Burada, pilin bir terminalinden diğerine uzun bir zincir halinde bağlanmış üç direncimiz (R 1 , R 2 ve R 3 olarak etiketlenmiştir ) var . (Alt simge etiketlemesinin – “R” harfinin sağ alt tarafındaki bu küçük sayıların – ohm cinsinden direnç değerleriyle ilgisi olmadığı unutulmamalıdır. Yalnızca bir direnci diğerinden tanımlamaya hizmet ederler.)

Bir seri devrenin tanımlayıcı özelliği, akımın akması için tek bir yol olmasıdır. Bu devrede akım, saat yönünde, 1. noktadan 2. noktaya, 3. noktadan 4. noktaya ve tekrar 1. noktaya doğru akar.


Paralel Devre Yapılandırması

Şimdi, paralel bir konfigürasyon olan diğer devre tipine bakalım:

Yine, üç direncimiz var, ancak bu kez akımın akması için birden fazla sürekli yol oluşturuyorlar. 1’den 2’ye, 7’den 8’e ve tekrar 1’e bir yol var. 1’den 2’ye 3’ten 6’ya 7’den 8’e ve tekrar 1’e geri dönen bir tane daha var. Ve sonra 1’den 2’ye 3’ten 4’e 5’ten 6’ya 7’den 8’e ve tekrar 1’e geri dönen üçüncü bir yol var. (R aracılığıyla Her tek yol, 1 , R 2 ve R ‘ 3 ) olarak adlandırılan bir dal .

Paralel bir devrenin tanımlayıcı özelliği, tüm bileşenlerin aynı elektriksel olarak ortak noktalar kümesi arasına bağlanmasıdır. Şematik diyagrama baktığımızda, 1, 2, 3 ve 4 noktalarının hepsinin elektriksel olarak ortak olduğunu görüyoruz. 8, 7, 6 ve 5 numaralı noktalar da öyle. Tüm dirençlerin yanı sıra bataryanın bu iki nokta kümesi arasında bağlı olduğuna dikkat edin.

Ve elbette, karmaşıklık basit serilerde ve paralelde de bitmiyor! Seri ve paralel kombinasyonu olan devrelere de sahip olabiliriz.


Seri-Paralel Yapılandırma Devresi

Bu devrede, akımın akması için iki döngümüz var: biri 1’den 2’ye 5’e 6 ve tekrar 1’e ve diğeri 1’den 2’ye 3’ten 4’e 5’ten 6’ya ve tekrar 1’e. Her iki akım yolunun da R 1’den nasıl geçtiğine dikkat edin (1. noktadan 2. noktaya). Bu yapılandırmada, R, demek olur. R2 ve R3  ‘ise, birbirleri ile paralel olarak yer alan R1  paralel kombinasyonu ile seri olan R2 ve R’ 3 .


Seri ve Paralel Bağlantıların Temelleri

Seri Bağlantı Nedir?

“Seri” bağlantının temel fikri, bileşenlerin akımın geçebileceği tek bir yol oluşturmak için bir hat içinde uçtan uca bağlanmasıdır:

Paralel Bağlantı Nedir?

Öte yandan, “paralel” bağlantının temel fikri, tüm bileşenlerin birbirlerinin uçlarına bağlı olmasıdır. Tamamen paralel bir devrede, ne kadar bileşen bağlı olursa olsun, hiçbir zaman iki setten fazla elektriksel ortak nokta yoktur. Akım akışı için birçok yol vardır, ancak tüm bileşenlerde yalnızca bir voltaj vardır:

Seri ve paralel direnç konfigürasyonları çok farklı elektriksel özelliklere sahiptir.


Kısaca;

  • Seri bir devrede, tüm bileşenler uçtan uca bağlanarak akım akışı için tek bir yol oluşturur.
  • Paralel bir devrede, tüm bileşenler birbirine bağlanır ve tam olarak iki elektriksel olarak ortak nokta oluşturur.
  • Paralel devrede bir “dal”, yük bileşenlerinden biri (bir direnç gibi) tarafından oluşturulan elektrik akımı için bir yoldur.

Related posts

Ohm Yasası – Gerilim, Akım ve Direnç Nasıl İlişkili?

Ömer Ersin

Bilimsel gösterim

Ömer Ersin

Laplace Dönüşüm Tablosu, Formül, Örnekler ve Özellikler

Ömer Ersin