Arduino Örnekler ve Projeler

RTC İle Otomatik Elektronik Zil

RTC Zil;

Çalışma Videosu

“Ting-Ting-Ting” – Sabah montajı, öğle yemeği molası ve günün sonunda çaldıran okul zilinin sesini hepimiz biliyoruz. Bu ziller genellikle manuel olarak çalıştırılır. Piyasada mevcut bazı elektronik ziller var ancak kurulumları oldukça pahalı. Öyleyse, modern bir otomatik zilin düşük maliyetli bir prototipini yapalım. 


Malzeme Listesi
RTC Gerekli Malzemeler

Ön şartlar

Arduino’da kodlama için gereken aşağıdaki kütüphane türlerini yüklediğinizden emin olun

  1. TimeLib
  2. DS1307RTC
  3. U8g2lib

Bunu yapmak için, ana menüdeki Library Kütüphaneye Dahil Et Library Kütüphaneyi Yönet ana kutusundan Kroki’ye gidin. Arama çubuğuna yukarıdaki kütüphane türlerini girin ve indirin. (Bkz. Şekil 1)

Şekil -1

Kodlama

İstenilen kütüphaneleri ve değişkenleri, zilin gerekli zaman süresiyle ilklendirin. (Bkz. Şekil 2)

Şekil 2. Arduino

Sonra seri port baud hızı hata ayıklama için bir kurulum işlevi oluşturun. Ayrıca, I2C iletişimi için OLED ve RTC modülünü ayarlayın. (Bkz. Şekil 3)

Şekil 3. Kurulum işlevi

Ardından, OLED ekranındaki tarih, saat ve günü görüntülemek için bir döngü fonksiyonu yaratırız. (Bkz. Şekil 4)

Şekil 4. Arduino Kodu

Şimdi, zilin çalacağı tarih ve saati kontrol etmek için bir ‘if’ koşulu oluşturun. (Bkz. Şekil 5)

Şekil 5
Bağlantılar
Şekil 6. bağlantı
Arduino PIN’i Bileşenler PIN’i
GND OLed ve RTC GND
5V OLED ve RTC’nin VCC’si
SCL A5 SCL
SDA A4 SDA
PIN 6 Buzzer pin
GND Buzzer pin

Kaynak Kodu için buraya tıklayınız.

Bu makale buradan çevrilmiştir.

Related posts

Arduino IDE’de ESP8266 NodeMCU LittleFS Dosya Sistemi Yükleyicisini Kuralım.

Ömer Ersin

Arduino Kullanan Otomatik Taşınabilir Nemlendirici Yapalım

Ömer Ersin

ESP8266 NodeMCU Web Sunucusu: Step Motor Kontrolü (WebSocket)

Ömer Ersin