Elektronik Hobi Devreleri

Robot için Kendi Joystick ‘inizi Yapın

Burada altı düğmeyi kullanarak bir robotu ileri, geri, sağ, sola, saat yönünde (CW) ve saat yönünün tersine (CCW) yönde hareket ettirmek üzere kontrol etmek için basit bir joystick. Piyasada bulunan diğer joysticklerden daha ucuzdur. Yazarın prototipi, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: prototipi

Devre ve çalışma

Robot joystick’in devre şeması, Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Robot için joystick’in devre şeması

İki dörtlü OR 7474 (IC1 ve IC2), altıgen invertör 7404 (IC3), dört LED , altı dokunsal anahtar (S1 ila S6) ve diğer birkaç bileşen etrafında inşa edilmiştir .

İleri, geri, sol, sağ, CW ve CCW rotasyonları gibi her hareket için mantık, IC1, IC2 ve IC3 mantık kapılarının oluşturduğu 6 × 4 enkoder devresini kullanan doğruluk tablosuna dayanır. Altı anahtardan (S1 ila S6) herhangi birine basıldığında, doğruluk tablosuna göre ilgili bir ikili kodlu ondalık (BCD) kodu üretilir.

VEYA geçidine giriş yüksek olduğunda, çıkış yüksektir. İlgili çıkış NOT geçitinin giriş pimine (hex inverter) bağlanır . NOT geçidine giriş yüksek olduğunda, çıkış düşüktür. Diğer girişlerde de durum aynı.

OR geçitlerinin tüm giriş hatları, R1 – R6 dirençleri kullanılarak toprağa çekilir. İleri anahtar S1’e basıldığında, IC1’in N1 OR kapısının çıktısı yüksek olur, bu da N1’in IC2’in (OR geçidinin) yükselmesine neden olur. Aynı zamanda, IC1’in N3 kapısının yüksek olmasına, IC2’nin N1’in (VEYA kapısının) yüksek olmasına neden olur.

IC1 ve IC2 çıkışları, sırasıyla IC3’ün (NOT geçidi) 1 ve 5 numaralı giriş pinlerine beslenir. Sinyalleri IC3’e beslemeden önce, üretilen kod 1010’dur. Ancak IC3’ten geçtikten sonra, çıkış 0101 olur. Bu, robotu doğruluk tablosuna göre ileri yönde hareket ettirmek için gerekli mantıktır.

Benzer şekilde, geriye doğru S4 düğmesine basıldığında, IC1’in N4 çıkış kapısını ve IC2’nin N2 çıkış kapısını yükseltmektedir. Sinyaller IC3’e ulaşmadan önce, kod 0101’dir ve IC3’ten geçtikten sonra 1010 olur. Bu, robotu doğruluk tablosuna göre geriye doğru hareket ettirmek için gerekli mantıktır.

Tüm giriş anahtarları için oluşturulan çıkış kodları CON2 konnektöründe mevcuttur.

Yapımı

Robot için joystick’in gerçek boyutlu bir PCB düzeni Şekil 3’te ve bunun Şekil 4’teki bileşenleri düzeni gösterilmektedir.

Şekil 3: Robot için joystick’in gerçek boyutlu PCB yerleşimi
Şekil 4: PCB için Bileşenler düzeni

PCB ve Bileşen Düzeni PDF’lerini indirin: Buraya tıklayın

Devreyi PCB’ye monte ettikten sonra, CON1’e 5V DC bağlayın. Çıkışı belirtmek için tüm LED’leri (LED1’den LED4’e kadar) ön panele bağlayın. LED’ler, üretilen koda göre yüksek (mantık 1) veya düşük (mantık 0) durumunu gösteren yanacaktır. Yani, her bir giriş anahtarının durumu, ilgili LED’in ve doğruluk tablosunun ışığı ile kontrol edilebilir.

Sinyalleri CON2’den, robotu çalıştırmak için motor kontrol devresinin girişine veya imleci bir video oyun uygulamasında kontrol etmek için joystick girişine besleyebilirsiniz.

Robotu kontrol etmek için hazır bir RF vericisi çevrimiçi olarak veya yerel pazarda kolayca bulunabilir. Devre, Şekil 5’de gösterildiği gibi robotu kontrol etmek için RF verici devresiyle birlikte kullanılabilir.

Şekil 5: RF vericisi ile bağlantılar

Joystick’in 4 pimli başlığını (A, B, C, D) RF vericinin 4 pimli girişi (D0, D1, D2, D3) bağlayın. RF vericisinde 6 pimli bir başlık bulacaksınız; D0, D1, D2, D3, + 5V ve GND. Oyun çubuğu için ayrı bir besleme kullanıyorsanız, zemini ortak yapmayı unutmayın.

Bu makale buradan çevrilmiştir.

Related posts

IC 7805 (Voltaj Regülatörü IC)

Ömer Ersin

IOT Cihazlar için Makine Öğrenimi (Yapay Zeka)

Ömer Ersin

MAX17043 Lityum Pil Algılama Modülü

Ömer Ersin