Teknik Makaleler

Ohm Yasası İçin Bir Analoji

Ohm Yasası, su ve boru benzetmesine uygularsanız sezgisel bir anlam ifade eder. Suyu bir kısıtlama ( direnç ) yoluyla bir “devre” ( akım ) etrafına itmek için basınç (voltaj) uygulayan bir su pompamız varsa , üç değişkenin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu modelleyebiliriz.

Su akışına direnç aynı kalırsa ve pompa basıncı artarsa, akış hızı da artmalıdır.

Basınç aynı kalırsa ve direnç artarsa ​​(suyun akmasını zorlaştırırsa), akış hızı düşmektedir.

Akış direnci azalırken, akış hızı aynı kalacak olsaydı, pompadan gereken basınç mutlaka azalır.

Göründüğü kadar garip görünse de, basınç, akış ve direnç arasındaki gerçek matematiksel ilişki aslında su gibi sıvılar için elektrik yükünden daha karmaşıktır. Fizikte daha ileri çalışmalara devam ederseniz, bunu kendiniz keşfedeceksiniz. Neyse ki elektronik öğrencisi için, Ohm Yasasının matematiği çok kolay ve basittir.

Özetle;

  • Direnç sabitken akım voltajı takip eder (voltajdaki artış akımda artış anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir).
  • Voltaj sabitken, akım ve dirençteki değişiklikler zıttır (akımdaki bir artış, dirençte bir azalma anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir).
  • Akım sabitken, voltaj direnci takip eder (dirençteki bir artış, voltajdaki bir artış anlamına gelir).

Bknz: Gerilim, Akım ve Direnç Nasıl İlişkili?

Related posts

AC Devrelerde Güç

Ömer Ersin

pH Ölçümü

Ömer Ersin

Coulomb Yasası: Tanım, Formül ve Sabit

Ömer Ersin