Elektronik Komponentler

L14G2 Fototransistör

L14g2 Fototransistör
L14G2 Fototransistör

L14G2 bir NPN fototransistörüdür . Gelen ışığı elektrik tepkisine dönüştürebilmesi anlamında bir fotodedektör görevi görür. 

Genellikle LED gibi bir ışık kaynağıyla eşleştirilen sensörler olarak kullanılırlar.  Bunlar şeffaf bir kasaya sahip bipolar transistörlerdir. Bu şeffaf kutu, transistörün taban toplayıcı bölgesini dış ışığa maruz bırakır.

 Bu kavşakta ışık olayları olduğunda, elektronlar fotonlar tarafından üretilir. Bu elektronlar fototransistörün tabanına enjekte edilir. Transistörün mevcut kazancı, baz kolektör kavşağında ortaya çıkan foto akımı yükseltir.

Böylece bir fototransistör, ışığın varlığında iletir ve ışık olmadığında kapalı modda kalır. Maksimum karanlık akım 100nA; ışıkta ise akımı 500µA’dır. 

Bir fototransistör , basit bir transistörden, ikincisinde, tabana uygulanan voltajın, ona çarpan ışıkla değiştirilmesiyle farklıdır . Basitçe söylemek gerekirse, bir fototransistör, ona çarpan ışıktaki varyasyonları güçlendirir. *

Fototransistörler bir baz  terminale sahip olabilir veya olmayabilir . 

Bir baz terminali mevcutsa, ışık tepkisini bastırmak için kullanılır. 

Fotodiyotlar, fototransistörler gibi benzer fonksiyonlar için de kullanılabilir, ancak bunlar çok daha düşük bir kazanıma ve dolayısıyla daha düşük foto-akımına sahiptir. 

Fototransistörler düşük ışık yoğunluğunu tespit edemez ancak açık ışığa daha duyarlıdır. Ayrıca, transistör tepkisi bir fotodiyot ile karşılaştırıldığında daha uzun bir süre sürer. Gerekli ışık kaynağı en yüksek dalga boylu 940 nm olan bir galyum arsenit LED’idir. 

Verici elektrot, transistör kasasında bir çıkıntılı kenarla belirtilir. Taban, yayıcıya en yakın olanıdır. Kollektör kasanın diğer ucunda.

Related posts

LM358 Çift OP-AMP IC

Ömer Ersin

Flyback Güç Kaynağı Mimarisi ve Çalışması

Ömer Ersin

Elektronikte Pasif Komponentler

Ömer Ersin