Elektronik

Genlik Modülasyonunun (Amplitude Modulation) Tarihi

Genlik Modülasyonu Nedir?

Bir radyo sinyali genellikle çok zayıftır ve kendi başına uzun mesafeler seyahat edemez. Bu sorunla başa çıkmanın bir yöntemi, Genlik Modülasyonu veya AM adlı bir teknik kullanmaktır. Teknik, halihazırda mevcut olan taşıyıcı dalga üzerine bilgiyi ileten ikinci bir sinyal uygular. İkinci sinyalin genliği, birinci dalganın genliğine karşılık gelen şekilde değişir (artar veya azalır). Genlik veya güçteki bu farklılıklar, alıcı tarafından sesli ve görsel bilgilerin (farklı sesler ve görüntüler) çoğaltılması için kullanılır.

AM aktarımı için mevcut olan frekans aralığı 535 ila 1705 kilohertz arasındadır. İkinci sinyalin frekansının – genliğinin değil – frekansının taşıyıcı dalgasına göre düzenlendiği bir Frekans Modülasyonu veya FM tekniği de vardır. Daha iyi bir anlayış için karşılaştırma resmini kontrol edin.

Genlik Modulasyonu ve Frekans Modulasyonu

Tarihçe;

Elektromanyetik dalgaların bilgi aktarma yeteneğine sahip olduğunun keşfi, telsizin icat edilmesine yol açtı. Teknoloji, telgraf ve telefonun mevcut icatlarına dayanıyordu. Bazı araştırmacılara göre, genlik modülasyon tekniği, Leblanc’ın 1886, Mayer (1875) ve Rayleigh (1894) ‘deki deneysel ve teorik çalışmalarından kaynaklanmıştır. Örneğin, ses sinyallerini telefon hatları üzerinden iletmeye yönelik ilk başarılı girişim, 1870’lerin ortalarında gerçekleşti ve bu, bir çeşit genlik modülasyonu yardımı ile gerçekleşen ilk iletimlerden biri olarak kabul edildi.

20. yüzyılın başlarında mucitler ve mühendisler bu çalışmanın farkında değildi. Aynı ilkeleri yeniden keşfettiler ve onları yeni ve yenilikçi cihazlara geliştirdiler.

AM Radyosunun Gelişimi

Tekniğin gelişimi Lee de Forest ve Reginald Fessenden’e atfedilir.

Üçlü amplifikatör, uzay telgrafisi ve başka bir vakum tüpü tipi olan Audion da dahil olmak üzere birçok buluş Lee de Forest’a atfedilir. “Radyo” teriminin kullanımı da ona aittir. Çalışmaları, alıcı detektöre uygulanmadan önce anten tarafından alınması gereken çok zayıf sinyallerin amplifikasyonu ile ilgiliydi. Bu çalışmanın, genlik modülasyon tekniğinin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Ancak ilk iletim, 1906’da Massachusetts, Brant Rock’taki bir garajdan gerçekleşti. Altı yıl süren sıkı çalışmaların ardından, bir Kanadalı mucit olan Reginald Fessenden, Alexanderson alternatör ve döner kıvılcım aralığı vericisi kullanarak dünyanın ilk sesli mesajını iletti. Onun mesajı, iletim noktasından birkaç yüz mil uzaklıktaki telsiz donanımlı gemiler tarafından duyuldu.

AM yayıncılığının kullanımı I. Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda daha yaygın hale geldi. 1909’da Charles David Herrold, San Jose, Kaliforniya’da KQW olarak bilinen ilk radyo istasyonunu kurdu. San Francisco’daki KCBS radyo istasyonunun, bu ilk yayın istasyonunun soyundan geldiğine inanılıyor. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, radyo deneycilerinin sayısı çarpıcı bir şekilde arttı ve AM radyo kullanıldı.

1920, Montreal, Quebec’te XWA tarafından yayınlanan ilk “ticari” AM’ın yılıydı. İstasyon şimdi CINW olarak adlandırılmaktadır. Buna bağlı olarak, ABD’de ilk ticari yayın, dünyadaki ilk lisanslı yayın istasyonunun KDKA’nın kurulmasından da sorumlu olan Frank Conrad tarafından Pennsylvania’da yapıldı. Conrad, 2 Kasım 1920’de KDKA’yı yaratan Westinghouse Electric Corporation’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. İstasyon şimdi CBS Radio’ya ait ve vericisi Allison Park’ta bulunuyor.

Genlik Modulasyonunun Evrimi :

1933’te Edwin Howard Armstrong tarafından başka bir modülasyon tekniği icat edildi. Tanınmış frekans modülasyonlu veya FM radyo, özellikle 1970’lerin sonunda, müzik ve kamu yayıncılığı dünyasına hükmetti. Bunun nedeni, yeni geliştirilmiş sinyalin gürültüye, statik ve elektriksel veya atmosferik girişime daha az duyarlı olmasıydı. Örneğin, elektrikli motorlar, ev aletleri, ampuller, şimşek ve hatta yüksek binalar ve metal yapılar AM sinyalini kolayca bozabilir, oysa FM sinyali bozulmadan kalır.

Buna rağmen, AM, 21. yüzyılda, özellikle de FM frekanslarının yetersiz beslendiği bölgelerde veya kapsama alanının çok zayıf olduğu az nüfuslu veya dağlık alanlarda bile yaygın olarak kullanılmaktadır. 1960’ların sonunda, WABC gibi radyo istasyonları bu grupta rock-roll müziği çok başarılı bir şekilde aktardılar. Günümüzde müzik yayını için pek popüler olmamakla birlikte, konuşma radyoları, haberler, spor vb. İçin iyi bir seçenektir.

Yine de AM bandında yayınlanan country ve etnik müzik gibi belli müzikler bulabilirsiniz.

Bu makale buradan çevrilmiştir.

Related posts

HT12D Kod Çözücü Entegre

Ömer Ersin

MAX17043 Lityum Pil Algılama Modülü

Ömer Ersin

Evde Saf Oksijen ve Hidrojen Nasıl Üretilir ?

Ömer Ersin