Teknik Makaleler

Elektriksel Akı ve Elektriksel Akı Yoğunluğu

Elektrik akısı, yüklü bir cisimden yayılan elektrik kuvvet çizgilerinin toplam sayısı olarak tanımlanır . Bir elektrik alanı , elektrik akısı ile temsil edilir.

Manyetik akı gibi , elektrik akı çizgileri de her zaman kapalı döngü değildir. Bunun nedeni, izole bir manyetik kuzey kutbu veya izole bir manyetik güney kutbunun pratik olarak mevcut olmamasıdır, ancak izole edilmiş bir pozitif yüklü cisim ve izole bir negatif yüklü cisim var olabilir. Genelde elektrik akısını Ψ ile gösteririz. Akı ölçüm birimini, bir coulomb pozitif elektrik yükünden yayılan akı miktarı olarak alıyoruz . Pozitif yüklü bir cisimden yayılan kuvvet çizgilerinin sayısının, cismin coulomb cinsinden ölçülen yüküne sayısal olarak eşit olduğunu biliyoruz . Akı toplam kuvvet çizgisi sayısı olduğu içinYük gövdesinden çıkan akı birimi de Coulomb olarak alınır. Yani, Q bir cismin yüküyse ve Ψ vücuttan yayılan elektrik akısıysa,
Q = Ψ yazabiliriz.

Elektrik Akı Yoğunluğu
Elektrik akı yoğunluğu , elektrik alan yönüne dik açıda hayal edilen uzayda birim yüzey alanından geçen akı miktarı olarak tanımlanır.

Bir noktadaki elektrik alanın ifadesi

Q, alanın yaratıldığı cismin yüküdür. R, noktanın yüklü cismin merkezinden uzaklığıdır.
Bildiğimiz gibi, Q = Ψ

Yukarıdaki denklem şu şekilde yeniden yazılabilir:

Bu, birim alan başına akının ifadesidir, çünkü 4πr2 , yarıçap r’nin hayali boşluğun yüzey alanıdır. Bu, yükün merkezinden r uzaklıkta birim alandan geçen akıdır.

Buna söz konusu olan noktayada elektrik akı yoğunluğu denir .

Bunu genellikle İngilizce D harfi ile gösteririz. Bu nedenle, D’ nin yukarıdaki ifadesinden, elektrik alan şiddeti ile elektrik alan yoğunluğunun aynı fazörde olduğu belirlenmiştir.

Yüklü bir cisimden yayılan elektrik kuvvet çizgilerinin sayısı, cismin coulomb cinsinden ölçülen yük miktarına eşit olduğundan, cismin elektrik alanındaki herhangi bir noktadaki elektriksel akı yoğunluğunu çizgi sayısı olarak da tanımlayabiliriz.

Related posts

Laplace Dönüşümünün Başlangıç ​​Değer Teoremi

Ömer Ersin

Manyetik Akı

Ömer Ersin

Termokupllar

Ömer Ersin