Arduino Örnekler ve Projeler

Bluetooth Bağlantılı Arduino Gürültü Kayıt Cihazı

Arduino Gürültü Kayıt Cihazı ; Çalışma prensibi Gürültü belirli bir seviyeye geldiğinde otomatik olarak ikaz vererek kayıda geçen bir sistem tasarlıyoruz.


Gerekli Bileşenler

 • Titreşim motoru / Buzzer
 • Bluetooth HC 05
 • Ses sensörü modülü
 • Teller
 • Arduino Nano

Kodlama

İlk olarak, değerleri ve pin numaralarını saklamak için kodumuzdaki farklı değişkenleri başlatacağız ve ardından Yazılım Seri kütüphanesini dahil edeceğiz. Bundan sonra, Arduino pinleri için Pin modlarını ve Bluetooth için baud hızını ayarlayacağız. Bunu takiben, gelen numarayı Bluetooth’tan kontrol eden bir ‘if koşulu’ yaratacağımız bir döngü fonksiyonu ayarlayacağız. Bu numara gürültü sensörü için eşik seviyesini ayarlamak için kullanılır. Ardından, döngü işlevi, ortalama sensör verilerini toplayan başka bir işleve (yani sensör) atlar (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Arduino Kodu ayar değişkenleri
Şekil 2. Bluetooth’dan dizeleri okumak için Arduino kodu.

Sensör fonksiyonunda, for döngüsü sona erene kadar (160 kata kadar) sensör verilerini toplayan ve toplanan verinin ortalamasını hesaplayan bir ‘for loop’ yaratacağız. Bundan sonra bir ‘if koşulu’ ortalamayı kontrol eder, eğer ortalama değer eşik değerden büyükse, o zaman değeri bir sonraki bölümde yapacağımız bir uygulamaya gönderir (Bkz. Şekil 3).

Şekil 3. Arduino kodu gürültü seviyesini hesaplama

Uygulama Yapımı

Uygulamamızı oluşturmak için MIT uygulama mucidini kullanacağız . İlk bölümde, bir düzen oluşturmalı ve aşağıdaki bileşenleri eklemeliyiz

 • Bir liste seçici
 • Bir metin seviyesi
 • 2 düğme
 • 1 metin görünümü
 • Ses kaydedici
 • Minik DB
 • Bluetooth istemcisi

Bundan sonra, şekil 4’e göre kod bloklarını birleştirin.

Şekil 4. Uygulama Düzeni
Şekil 5.MIT Uygulama kodu blokları

Bağlantılar

Şimdi tüm bileşenleri aşağıda gösterildiği gibi bağlayın (Bkz. Şekil 6).

Arduino Nano Bileşenler
Pin A7 Ses Sensörü Çıkışı
5v VCC Bluetooth ve Ses sensörü
GND GND Bluetooth ve Ses Sensörü
D4 RX
D3 TX
D12 Buzzer VCC
GND Buzzer GND
Şekil 6. Bağlantı

Şimdi, Arduino’ya güç verin ve Bluetooth’u uygulamanıza bağlayın. Başarılı bir bağlantıdan sonra, yüksek sesler çıkararak test edebilirsiniz. Ses seviyeniz eşik değerini geçtiğinde, Gürültü Dedektörü cihazı bunu bildirmek için ses çıkarır ve aynı zamanda uygulama sesi kaydetmeye başlar ve gürültü seviyesi eşik seviyesinin altına inene kadar kayda devam eder. (Bakınız Şekil 7).

Şekil 7. Uygulama Çalışması

Bu uygulama buradan çevrilmiştir.

Related posts

RTC İle Otomatik Elektronik Zil

Ömer Ersin

Arduino ile Osilaskop Yapımı

Ömer Ersin

Arduino kullanarak Kapasite (kapasitans) Ölçümü

Ömer Ersin