Teknik Makaleler

Akı Nedir ve Akı Çeşitleri

Flux nedir?

Fizikte Akı, bir yüzey veya maddeden geçiyor veya hareket ediyor (gerçekte hareket ediyor olsun veya olmasın) gibi görünen herhangi bir etki olarak tanımlanır. Akı, fiziksel bir niceliğin içinden geçebileceği hayali çizgiler olarak düşünülebilir. Akı, fizikte birçok uygulaması olan uygulamalı matematik ve vektör hesabında bir kavramdır.

Taşınma olayları için akı, bir özelliğin veya maddenin akışının büyüklüğünü ve yönünü tanımlayan bir vektör miktarıdır.

Vektör hesabında akı, bir vektör alanının bir yüzey üzerindeki dikey bileşeninin yüzey integrali olarak tanımlanan skaler bir niceliktir.

“Akı” kelimesi, akış anlamına gelen Latince “Fluxus” kelimesinden gelmektedir. Isaac Newton bunu ilk olarak “akış” adı altında diferansiyel hesapta kullanmıştır.

Akı Türleri

Akı türleri şunları içerir:

  • Manyetik Akı
  • Elektrik akımı
  • Işık akısı
  • Radyan Akı veya Enerji Akı
  • Isı akısı
  • Kütle akısı
  • Momentum akısı
  • Akustik Akı

Manyetik Akı

Manyetik akı, kapalı bir yüzeyden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısını ifade eder. SI birimi – Weber ve CGS’de – Maxwell . φ M ile gösterilir.

Manyetik Akı

Elektrik Akısı

Elektrik akısı, kapalı bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısını ifade eder . SI birimi – voltmetredir. φ E olarak gösterilir .


Işık akısı

Işık akısı, saniyede iletilen görsel olarak algılanabilir yayılan enerji hattını ifade eder. SI birimi Lümen’dir (l m ).


Radyan Akı veya Enerji Akı

Radyan akısı, herhangi bir enerji kaynağından saniyede iletilen yayılan enerji hattını ifade eder. SI birimi Watt’tır. φ V olarak gösterilir .


Isı akısı

Isı akışı, saniyede bir temel yüzeyden ısı enerjisi transferini ifade eder. SI birimi W/m 2’dir . Φ q olarak gösterilir .


Kütle akısı

Kütle akışı, birim alan başına kütle akış oranını ifade eder. SI birimi kg/sm 2’dir . J veya q olarak gösterilir.


Momentum akısı

Momentum akısı, momentumun saniye başına birim alan boyunca akışını ifade eder. SI birimi N/m 2’dir .


Akustik Akı

Akustik, ses enerjisinin saniyede birim alan boyunca akışını ifade eder. SI birimi Watt’tır.

Related posts

Akım Sinyal Sistemleri

Ömer Ersin

Manyetik Alan: Nedir? (Ve Neden Önemlidir)

Ömer Ersin

DC Elektrik Gücünün Hesaplanması

Ömer Ersin